Đang tải dữ liệu...


Tin mới
Giới ThiệuTrang chủSản phẩmMạng lưới phân phốiTin tứcCổ đông & nhà đầu tưPhát triển bền vữngTuyển dụng
NỘI DUNG HỌP ĐHCĐ NĂM 2019 VÀO NGÀY 27/04/2019
Kính gửi tới các Quý Cổ Đông và Khách Hàng .

Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang xin gửi nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 27/04/2019 tại đây
  1. -Quy chế làm viêc tại đây
  2. -Báo cáo HĐQT năm 2018 và phương hướng HĐ năm 2019 tại đây
  3. Báo cáo kết quả HĐKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 tại đây
  4. Báo cáo HĐ Ban Kiểm Soát 2018 và phương hướng HĐ năm 2019 tại đây
  5. Tờ trình báo cáo kiểm toán năm 2018 tại đây
  6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 tại đây
  7. Tờ trình thu lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát tại đây.
  8. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại đây
  9. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tại đây
Số lượt đọc:  163  -  Cập nhật lần cuối:  12/04/2019 12:53:22 PM
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
ĐỐI TÁC

Bản quyền 2011 thuộc về Công ty cổ phần Thiên Quang